FAQs Complain Problems

तराई क्षेत्रमा कृषि को महत्व

Read More

एक उद्घाटन समारोहमा रीबन काट्दै नगर प्रमुख

Read More

एम. आई .एस अपरेटर र फिल्ड सहायक को परीक्षा को लागि सूचना आह्वान गरिएको बारे ।

एम.आई . एस अपरेटर र फिल्ड सहायक को परीक्षा को लागि सूचना आह्वान गरिएको बारे।

आज मिति ०७५/०८/२३ का दिन पोखरिया नगरबिकास सम्बन्धि कृषक जग्गाधनीहरुको बैठक पो.न.पा नगर बिकास का अध्यक्ष श्री कृष्ण चौहान को अध्यक्षतामा बसियो र बिशेष उपस्थिति पो.न.पा का नगर प्रमुख श्री दीपनारायण प्रसाद रौनियार र उप- प्रमुख सलमा खातुन जी को रहयो |

आज मिति ०७५/०८/२३ का दिन पोखरिया नगरबिकास  सम्बन्धि कृषक जग्गाधनीहरुको बैठक पो.न.पा न|गर बिकास का अध्यक्ष श्री कृष्ण चौहान को अध्यक्षतामा बसियो | यो बैठक पो.न.पा का नगर प्रमुख श्री दीपनारायण प्रसाद रौनियार र उप- प्रमुख सलमा खातुन को  बिशेष उपस्थिति मा बसियो तथा पो.न.पा का सम्पूर्ण  वार्डका वडा अध

पदाधिकारी

    दीपनारायण प्रसाद रौनियार
              नगर प्रमूख

 dprauniyar003@gmail.com
 ९८५५०३७००३ ,९८१९२५८२२४

           सलमा खातुन
          नगर उप-प्रमूख

peacenepal2065@gmail.com
         ९८५५०३७००४

           शिव प्रसाद रेग्मी

  नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

     spr.regmi@gmail.com

           ९८४१६४१५५६