सम्पर्क

पोखरिया नगरपालिका को कार्यालय   
पोखरिया,पर्सा, प्रदेश न  :२, नेपाल
९८५५०२४११०

 
1 Start 2 Complete