हजूरलाई हाम्रो नगरपालिकाको सेवा कस्तो लाग्यो ??

धेरै राम्रो
50% (1 vote)
राम्रो
50% (1 vote)
नराम्रो / झन्झटिलो
0% (0 votes)
Total votes: 2