FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना तथा अनलाइन (VERSP-MIS ) र गुनासो सुनुवाई व्यस्थापन सम्बन्धी अभिमखीकरण तालिम उप प्रमुख श्री सालमा खातुन ज्यू को प्रमुख अथित्व मा आज देखि शुरु भयो ।